11R 予選特選   
【場外締切予定時刻19:54】
①谷川がイン速攻に持ち込む。③大山もSの切れ味なら引けをとらない。④中田は艇団を割って。⑤三浦もリズムはいい。
2連単 3連単 進入予想
一周タイム
           
   
1号艇 2号艇 3号艇 4号艇 5号艇 6号艇
4594 3858 4885 4437 4706 4710


 
 


滋 賀

 
 
 

佐 賀

 
 


福 岡

 
 


香 川

 愛 知

 
 


大 阪
38歳 46歳 24歳 33歳 31歳 30歳
51.0 52.0 47.0 53.8 51.0 51.3
A1 B1 A1 A2 B1 A2
F0/L0 F0/L0 F0/L0 F0/L0 F0/L0 F0/L0
           
全国成績 全国成績 全国成績 全国成績 全国成績 全国成績
6.35
47.9
4.73
25.5
7.22
52.5
6.76
50.0
5.24
30.1
5.49
33.3
当地成績 当地成績 当地成績 当地成績 当地成績 当地成績
4.86
42.8
5.33
38.1
6.11
41.9
6.22
44.4
6.44
37.0
0.00
0.0
モーター モーター モーター モーター モーター モーター
23
27.8%
45
34.9%
8
25.6%
13
27.3%
4
31.1%
39
28.5%
ボート ボート ボート ボート ボート ボート
19
37.2%
61
20.4%
12
41.0%
17
31.5%
16
30.4%
37
60.9%

ST

3 .12
5 .15
1 .11
 
2 .16
6 .26
4 .23
 

ST

1 .11
4 .09
5 .06
3 .19
4 .17
 
4 .22
 

ST

3 .09
1 .11
2 .06
5 .15
4 .06
1 .09
2 .20
 

ST

1 .19
5 .19
2 .21
3 .12
6 .09
 
5 .11
 

ST

3 .09
3 .22
1 .11
2 .16
6 .03
 
4 .17
 

ST

2 .13
6 .15
4 .11
3 .07
1 .06
 
2 .20
 
早見 早見 早見 早見 早見 早見
3R 1R 8R 7R 4R 5R

Copyrights BOAT RACE WAKAMATSU