9R 一般特選   
【場外締切予定時刻18:47】
①木下がインから俊敏なターンで押し切る。③水長が安定したレース足で追走。④蜷川の伸び型で好気配。②植田は粘って。
2連単 3連単 進入予想
一周タイム
           
   
1号艇 2号艇 3号艇 4号艇 5号艇 6号艇
4403 4679 3559 3902 3851 4163


 
 


福 岡

 
 


福 岡

 
 


山 口

 
 


東 京

 
 


福 岡

 
 


広 島
36歳 32歳 53歳 44歳 48歳 39歳
52.2 58.3 52.0 52.9 54.2 51.5
A2 B1 B1 A2 B1 A2
F0/L0 F0/L0 F0/L0 F0/L0 F0/L0 F0/L0
           
全国成績 全国成績 全国成績 全国成績 全国成績 全国成績
5.78
37.9
5.12
37.2
4.08
19.3
5.30
32.4
4.37
27.5
5.66
35.1
当地成績 当地成績 当地成績 当地成績 当地成績 当地成績
5.53
35.1
3.44
11.1
2.94
5.5
6.23
43.3
4.74
32.2
5.47
33.3
モーター モーター モーター モーター モーター モーター
4
35.1%
55
29.3%
17
37.0%
16
40.9%
60
26.2%
5
26.3%
ボート ボート ボート ボート ボート ボート
37
33.3%
73
47.3%
74
38.4%
35
10.0%
25
0.0%
64
27.7%

ST

4 .05
6 .20
1 .09
 
3 .11
5 .16
2 .39
4 .14
5 .21
3 .06
2 .05
 

ST

4 .08
 
2 .26
5 .16
1 .13
5 .19
3 .08
 
2 .11
 
5 .15
 

ST

5 .22
2 .32
5 .18
 
1 .11
3 .18
4 .09
 
5 .14
2 .08
4 .21
 

ST

1 .09
3 .16
6 .32
 
2 .25
4 .30
5 .21
1 .09
3 .15
6 .11
3 .14
 

ST

3 .11
 
1 .17
4 .22
5 .11
2 .22
5 .03
 
3 .23
 
2 .16
 

ST

3 .16
5 .25
4 .14
 
1 .27
2 .14
4 .13
3 .14
1 .15
 
4 .11
 
早見 早見 早見 早見 早見 早見
5R 1R 4R 2R 2R 5R

Copyrights BOAT RACE WAKAMATSU